ร่วมพิธีทำบุญแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยานำโดยนายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำ ครู และนักเรียนนักเรียนตัวแทนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เข้าร่วมพิธีทำบุญแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพบรรยากาศภายในงาน