โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยารับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาขอขอบพระคุณ ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 200 ขวด  และในการนี้ สจ.สุธี โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มอีกจำนวน 30 ขวด   โดยมี นายกุญช์พิสิฏฐ์ กัลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน นายสุรยุทธ อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เป็นตัวเเทนรับมอบ