อบรมลูกเสือหนองหญ้าไซวิทยาต้านภัยยาเสพติด โควิด-19

อบรมลูกเสือหนองหญ้าไซวิทยาต้านภัยยาเสพติด โควิด-19

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการ "ลูกเสือหนองหญ้าไซต้านภัยยาเสพติด โควิด - 19" เพื่อให้ความรู้และโทษของภัยจากยาเสพติด โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟังการอบรม