เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนและนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนและนักเรียน