ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ประกาศจากทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่องการรับใบประกาศนียบัตรและ ปพ.1

เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 กำลังระบาดและอยู่ในช่วงที่ ทางรัฐบาลประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 และ ปวช.3  ปีการศึกษา 2562 เลื่อนการรับใบประกาศนียบัตรและ ปพ.1 จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปเป็น “ไม่มีกำหนด” จนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลาย

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่เบอร์ 089 – 8026274