ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมาโนช ประกอบแสง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมาโนช  ประกอบแสง


โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการขจรวุฒิ  สว่างศรี  ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมาโนช  ประกอบแสง  คุณครูชำนาญการ-พิเศษ  กลุ่มสาระภาษาไทย  เนื่องในโอกาสได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปยังโรงเรียนบางปลา-ม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ (สพม.9)