กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และของทุกปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1VFGwbHOnn20CXtrxh7SsmINFW-Czan8w?usp=sharing

Solverwp- WordPress Theme and Plugin