ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ

                              โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา นายเทพประสิทธ์ หนูรอดและนายธีรฉัตร ศรีนครา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน                การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest ณ ประเทศไต้หวัน โดยการส่งประกวดครั้งนี้ฝึกซ้อมนักเรียนโดยครูนิพัฒน์ ชะเอม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin