ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

รหัสโรงเรียน
1072630479
รหัส Obec
630479
รหัส Smis
72032007
ชื่อ
หนองหญ้าไซวิทยา [NONGYASAIWITTHAYA]
ที่อยู่
เลขที่ 265 หมู่ที่ 6 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
ระดับที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อีเมล์
nongyasaiwit@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.nys.ac.th
โทรศัพท์
035577337
โทรสาร
035577338

Solverwp- WordPress Theme and Plugin