วารสารหญ้าไซ

"วารสารหญ้าไซ" เป็นบันทึกเรื่องราว ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตลอดปีการศึกษานั้นๆ โดยมีการรวบรวมกิจกรรม และผลการดำเนินงานต่างๆ ประมวลภาพเป็นภาพกิจกรรมต่างๆ โดยมีการจำแนกออกเป็นผลการดำเนินงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ฉบับที่ 37 ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 36 ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 35 ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 34 ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 33 ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 32 ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2557

ฉบับที่ 30 ปีการศึกษา 2557

Solverwp- WordPress Theme and Plugin