ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพล โทแสง (ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา) ในการเซ็นสัญญาทีมฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี เอฟซีไทลีก

                    โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพล โทแสง (ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา) ในการเซ็นสัญญาทีมฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี เอฟซีไทลีก

Solverwp- WordPress Theme and Plugin