ทีม “GOD SECRET” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขัน COVER DANCE CONTEST SESON ครั้งที่ 2 โดยห้างโรบินสันร่วมกับ บริษัท ยามาฮ่า

                                 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ทีม “GOD SECRET” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขัน COVER DANCE CONTEST SESON ครั้งที่ 2 โดยห้างโรบินสันร่วมกับ บริษัท ยามาฮ่า ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววชิรญาณ์ สว่างศรี, นางสาววิทินันต์ แตงทอง,นางสาวพัชราภา สว่างศรี, นางสาวปาทิตา บังทอง, นางสาวกฤติยาณี แก้วเรือง, นางสาวอชิรญาณ์ ศรีเมือง, นางสาวเบญญา ปานสุวรรณและเด็กชายศุภมิตร ศรีเที่ยงตรง โดยมีนายฤทธิไกร กัลวงษ์ รองผู้อำนวยการ  กลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน และนางเบญมาศ ชื่นด้วง เป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin