กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี้ : https://drive.google.com/…/1EX1RPwXF9HC3ZpWhU44DRnLzdjW…

  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin