ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุติพร สุขสวัสดิ์ และคุณครูวีระโชค แก้วเรือง

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจุติพร สุขสวัสดิ์ และคุณครูวีระโชค แก้วเรือง ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practice นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เพื่ออาชีพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin