ประชาสัมพันธ์​ จาก สพม. สุพรรณบุรี เรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหางาน โครงการไทยมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.​สุพรรณบุรี  เรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหางาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยสแกน QR-Code พร้อมลงทะเบียนในครั้งแรก เพื่อเข้าใช้งาน ระบบสืบค้นหางานที่ต้องการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin