โรงเรียนหนองหญ้าไซรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาภายใต้การบริหารงานของ นางพรลักษณ์ สุพงศ์   มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน รับมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ในวันที่ 8 เมษายน 2566  ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin