วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิ.ย.2566 ที่โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา นายฤทธิไกร กัลวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน  ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด โดยมี นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1zNwWR3uOUuYk0NJr1e2JoxLuaRRP9b8Z?fbclid=IwAR3iu-EnusRetbd1t7xBIaQ09IsXQPmMi1SezG6kyWbbdSfkKjdFgweeUMQ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin