การยื่นความจำนงเพื่อจัดสรรที่เรียน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 11 ศูนย์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

การยื่นความจำนงเพื่อจัดสรรที่เรียน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 11 ศูนย์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และเพจ facebook ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รายละเอียด 👉https://mathayomspb.go.th/2024/03/08/student67/?fbclid=IwAR2cqYsbwW16J4_HCPuYSSpuEAj8GIqwzYYMeL4G0rpVqRw19S5CJfKjuBo

Solverwp- WordPress Theme and Plugin