มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2567
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์
มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Mp9AFLt_NO1W3XD2L4JnCSMRItbkatSs?fbclid=IwAR2xhDIrfN4AYYtISCjkNHVVGKpHRe1kYnBIDKCCWMvnSFlv5AH7zuGsdZQ_aem_AasJIrtTi6u2Y833gGtusMWi8rx_avIxdR0rRcRosrgv5VyXCNJJFXFhYauH4wWB_LiMMFzTo9LxbUC2ESdXIo8i

Solverwp- WordPress Theme and Plugin