ประชาสัมพันธ์เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

BACK TO SCHOOL   


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในช่วงวิกฤติและทางรัฐบาลได้ประกาศให้หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป
แต่ในขณะนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ปลดล็อคและให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยสลับกันมาเรียน ซึ่งทางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาก็ตอบรับนโยบายของทาง สพฐ.

ดังนั้นหนองหญ้าไซวิทยาจึงขอประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  โดยให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน และวิธีการปฏิบัติตนในโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)  เพื่อให้การเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น ในภาคเรียนดังกล่าว เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย