โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยารับมอบกีตาร์จากคุณชัชชญา รัตน์พฤธิกุล

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบกีตาร์จาก คุณชัชชญา รัตน์พฤธิกุล 

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอขอบคุณ คุณชัชชญา รัตน์พฤธิกุล  ที่บริจาคกีต้าร์ให้แก่โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป