อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยให้เกียรติมาพบปะนักฟุตบอลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยให้เกียรติมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับเด็กๆนักฟุตบอลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

นายขจรวุฒิ  สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ขอขอบคุณ  ตั้ม นิรุจน์  สุระเสียง อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยให้เกียรติมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เด็กๆนักฟุตบอลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา