ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการขจรวุฒิ สว่างศรี ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ  โดยมีท่านผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธี