ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวีระโชค แก้วเรือง ได้บรรจุเข้ารับราชการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวีระโชค  แก้วเรือง
ได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนอู่ทอง (สพม.9)

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการขจรวุฒิ สว่างศรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวีระโชค แก้วเรือง เนื่องในโอกาสที่ได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอู่ทอง (สพม.9)