ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Alternative text - include a link to the PDF!