ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2563

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2563 (ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2563) โดยวิธีคัดเลือก


Alternative text – include a link to the PDF!