ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม ๑๐๑ ล.-๒๗

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม ๑๐๑ ล.-๒๗ (พิเศษ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Alternative text - include a link to the PDF!