ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 280 คน)

  • รับสมัคร  :   วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
  • สอบ        :   วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  • ประกาศผลสอบ :   วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.​2564
  • มอบตัว    :   วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 200 คน) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) (40 คน)

  • รับสมัคร  :    วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
  • สอบ        :   วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ( เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ )
  • ประกาศผลสอบ :   วันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ.​2564
  • มอบตัว    :   วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2564

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โทรศัพท์ :  089 – 8026274