ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเรื่องรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)

รายงานสรุปยอดนักเรียนสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เขียนใบสมัครกับทางโรงเรียนไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครออนไลน์เพิ่มอีก เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : 

  • โทรศัพท์ : 035 – 577337 , 089 – 8026274
  • เว็บไซต์ : http://www.nys.ac.th
  • Facebook : facebook.com/nysschool