นักเรียนตัวแทนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องหว่านปุ๋ยไนโตรเจน รางวัลระดับเหรียญเงิน

                 

 

                    โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ได้มอบหมายให้คุณครูนิพัฒน์ ชะเอม และนักเรียน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ พานิช นางสาวพณิชนล แก้วเรือง และนายเกียรติศักดิ์ แย้มไสว นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องหว่านปุ๋ยไนโตรเจน (รางวัลระดับเหรียญเงิน) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ New Gen Inventors Award ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2564–2565

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin