นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ในการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 51 Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร

Solverwp- WordPress Theme and Plugin