“วง FLIX” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และนักร้องนำยอดเยี่ยมในการแข่งขันโครงการประกวด Acousti Contest 2022

                    โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับ “วง FLIX” ซึ่งสมาชิกในวงประกอบด้วย นางสาวพิมพ์ชญา เทาดี (นักร้องนำ)  นายธนากร ถนอมกาย  และนายเด็กชายพัสกร        ไทรวิเศษ (นักดนตรี)  โดยมีคุณครูกษิติ ปุลวัน เป็นผู้ฝึกซ้อม โดยได้ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนักร้องนำยอดเยี่ยมในการแข่งขันโครงการประกวดดนตรีโฟล์คซอง  “Acousti Contest 2022” จัดขึ้นโดย อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่       12–13 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin