กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number idol

                  โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการ พรลักษณ์ สุพงศ์ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฤทธิไกร กัลวงษ์ นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม นางสาวนภัสนันท์ แป้นแก้วและนายกษิติ ปุลวัน ทำการฝึกซ้อมและดูแลเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number idol ณ       หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมดังนี้

  1. นางสาวพิมพ์ชญา เทาดี
  2. นางสาวมานัสนันท์ พานิช
  3. นางสาววชิรญาณ์ สว่างศรี

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin